Privacy statement

voor sollicitanten bij WERKEN IN DE BAKKERIJ

WERKEN IN DE BAKKERIJ verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)., de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”). WERKEN IN DE BAKKERIJ gebruikt deze gegevens om je sollicitatie te kunnen verwerken. Welke informatie wordt door WERKEN IN DE BAKKERIJ verzameld en verwerkt? Om te kunnen solliciteren bij WERKEN IN DE BAKKERIJ moet je een aantal Persoonsgegevens invullen zoals naam, adres en geboortedatum. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld, wordt automatisch een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens je sollicitatie. Hierin worden ook de documenten opgeslagen die je hebt ge-upload, zoals jouw CV, brief, vragenformulier en een eventuele videoboodschap.Voor welke doeleinden zal WERKEN IN DE BAKKERIJ gegevens over jou gebruiken? WERKEN IN DE BAKKERIJ zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om je sollicitatie te kunnen verwerken en je gegevens te delen met de manager die een vacature heeft;
  • Om je op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille);
  • Om je te informeren over andere vacatures
  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures
  • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

Op welke wijze beschermt WERKEN IN DE BAKKERIJ jouw Persoonsgegevens?

WERKEN IN DE BAKKERIJ zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.

WERKEN IN DE BAKKERIJ zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

WERKEN IN DE BAKKERIJ zal jouw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra je daar om verzoekt. Je kunt dit verzoek per e-mail aan ons doorgeven: recruitment@borgesius.nl of recruitment@bakkergoedhart.nl.

Overige vragen/ klachten kunt ook aan bovenstaand e-mailadres richten.

Gebruik door derden

WERKEN IN DE BAKKERIJ kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van zijn eigen rechten.

Mogen minderjarigen solliciteren bij WERKEN IN DE BAKKERIJ?

Minderjarigen die reageren op vacatures, stages of evenementen dienen toestemming te hebben van ouders of wettelijke voogd.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van WERKEN IN DE BAKKERIJ?

Dit Privacy Reglement heeft betrekking op Persoonsgegevens die zijn verkregen via de websites www.borgesius.nl/nl/werken-bij, www.bakkergoedhart.nl/nl/werken-bij, www.werkenindebakkerij.nl en via recruitmentorganisaties waarmee het WERKEN IN DE BAKKERIJ samenwerkt. WERKEN IN DE BAKKERIJ accepteert geen aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.