Privacy statement

Werkenindebakkerij.nl verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) met als doel middels deze gegevens je sollicitatie te kunnen verwerken. Werkenindebakkerij.nl is een website die door Bakkersteam B.V. en de hiermee verbonden entiteiten (Bakkerij Borgesius en Bakker Goedhart) wordt gebruikt.

Redenen om persoonsgegevens te verwerken?

Je geeft via opt-in toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Het is noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken om onze dienst te verlenen (dus in andere woorden t.b.v. de uitvoering van de overeengekomen dienst). Voor het zo goed mogelijk verwerken van jouw sollicitatie hanteert Werkenindebakkerij.nl een bewaartermijn van 365 dagen. Na deze periode worden jouw persoonlijke gegevens inclusief bijbehorende bijlagen verwijderd uit onze database.

Welke informatie wordt door Werkenindebakkerij.nl verzameld en verwerkt?

Om te kunnen solliciteren bij Werkenindebakkerij.nl moet je een aantal Persoonsgegevens invullen zoals naam, adres en geboortedatum. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld, wordt automatisch een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens je sollicitatie. Hierin worden ook de documenten opgeslagen die je hebt ge-upload, zoals jouw CV, brief, vragenformulier en een eventuele videoboodschap.

Voor welke doeleinden zal Werkenindebakkerij.nl gegevens over jou gebruiken?

Werkenindebakkerij.nl zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om je sollicitatie te kunnen verwerken en je gegevens te delen met de manager die een vacature heeft;
 • Om je op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille);
 • Om je te informeren over andere vacatures;
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures;
 • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

Op welke wijze beschermt Werkenindebakkerij.nl jouw Persoonsgegevens?

 • Werkenindebakkerij.nl zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
 • Werkenindebakkerij.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Werkenindebakkerij.nl zal jouw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra je daar om verzoekt. Je kunt dit verzoek per e-mail aan ons doorgeven op info@werkenindebakkerij.nl.

De rechten die uit de AVG volgen zijn:

 • Recht op inzage: dat is het recht om onder meer een kopie te ontvangen van jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt.
 • Recht op vergetelheid: je heeft het recht om 'vergeten' te worden.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om de persoonsgegevens die van jou zijn verwerkt te laten wijzigen.
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om jouw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Wil je een beroep doen op een van deze rechten mail dan naar info@werkenindebakkerij.nl. Mocht je een klacht hebben over deze privacy statement en hebben wij je niet kunnen helpen dan kan je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Overige vragen of klachten kunt ook aan bovenstaand e-mailadres richten.

Gebruik door derden

Werkenindebakkerij.nl kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van zijn eigen rechten.

Mogen minderjarigen solliciteren bij Werkenindebakkerij.nl?

Minderjarigen die reageren op een vacature dienen toestemming te hebben van ouders of wettelijke voogd. Gelieve dit te vermelden in het toelichting veld.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Werkenindebakkerij.nl?

Dit Privacy Reglement heeft betrekking op Persoonsgegevens die zijn verkregen via de websites www.borgesius.nl, www.bakkergoedhart.nl, www.werkenindebakkerij.nl en via recruitmentorganisaties waarmee het Werkenindebakkerij.nl samenwerkt. Werkenindebakkerij.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.